Familierelaties

Het verhaal  van Jantien Martens is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het dorp Buinen. De geschiedenis van Buinen is het verhaal van vele generaties Buuners die tot diep in de 19e eeuw nauw met elkaar verwant waren. Vaak is mij verzekerd dat iedereen, arbeiders, pachtboeren, dienstknechten en eigenerfden, goed met elkaar omging in Buinen. Het dorp was op zo’n manier georganiseerd dat het tot op zekere hoogte ook niet anders kon, er was een grote wederzijdse afhankelijkheid. Toch waren bepaalde families hechter met elkaar verbonden door familierelaties of door de omvang van hun bezit.

In De Onzichtbare Eik wordt uitgebreid ingegaan op bijvoorbeeld de relatie tussen de families Robaard en Meursing.

Op de foto de in 1884 gebouwde boerderij van de familie Robaard (nu Lindenlaan 1). De foto is gemaakt rond 1900.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *