Boeren en buren in Buinen 1864-1882

Hoofdstuk 4 van De Onzichtbare Eik gaat over: dorpsgenoten en familie, het geloof, de boermarke, greppeltjes graven, rangen en standen, nabuurschappen, een verhuizing naar Amerika en oude kasten.

Op een plattegrond van Buinen in 1864 staan de huizen getekend en worden hun bewoners vermeld.

Aan het eind van het hoofdstuk is Jantien haar leven net als het dorp Buinen een nieuwe fase ingegaan.