Het Drouwendermoeras

In de kadastrale atlas van 1832 staat Jantien haar vader, Jan Jans Martens, als arbeider op een lijst van eigenaren, tussen landbouwers, een advocaat, renteniers, twee burgemeesters en de Drouwener Veen maatschappij. Samen zijn die eigenaren in het bezit van de weilanden, het vers ontgonnen bouwland, de hooilanden, heide en de uitgestrekte veengronden in Drouwenerveen. Veel eigenaren wonen elders, in Drouwen, Bronnegerveen, Gasselte of in Assen.

Jan heeft een huis en twee percelen grond in Drouwenerveen geërfd van zijn in 1822 overleden vader Johannes Martens. Op de kadastrale kaart uit 1832 staat het eigendom van Jan Martens aangegeven.

Deze kadastrale kaart is te vinden op de  website: http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/drenthe/gewesten/drenthe .