Geert Kuiper (1931-2021)

In de Volkstelling van 1828 staan Geert Gerriets Kuiper en Derkien Willems, de betovergrootouders van Geert Kuiper, al ingeschreven in Buinen. Zij huren een huis en hof van Hendrik Jacob Smit, een smid uit Borger. De Saksische rietgedekte boerderij staat in de lengte langs de weg aan de rand van het oude dorp (nu Molenstraat 17). De voorkant staat richting Borger. Voor de boerderij staan 2 oude lindenbomen. Achter de boerderij zit een waterput en er staat een schuur waar ook een schaapskooi in zit. In een document uit 1830 staat over de ligging van de boerderij: “zwettende ten zuiden de boerbrink van Buinen … .“ Met andere woorden de boerderij van de familie Kuiper grenst aan de boerbrink van Buinen. De boerbrink is de brink die aan de zuidoostelijke rand van Buinen ligt.

Op de afbeelding van Buinen uit 1832 is de boerbrink aangegeven in het rood omrande kader. Ten zuiden daarvan ligt de zuides en aan de noordkant ligt de boerderij van Kuiper.

In 1907 bouwen Geert Kuiper zijn grootouders een nieuwe boerderij aan de Molenstraat 17. Naast de boerderij van Kuiper staat dan al sinds 1894 de Coöperatieve Zuivelfabriek “Vooruitgang” van Buinen. Anno 2018 is de zuivelfabriek al lang afgebroken en woont de familie Kuiper niet meer in de Molenstraat.

Ieder gesprek met mensen zoals Geert Kuiper levert veel nieuwe informatie op, niet direct over het leven van Jantien Martens maar wel over de geschiedenis van Buinen. En met alle informatie komen ook weer veel nieuwe vragen. Vragen over Hendrik Jacob Smit bijvoorbeeld, hoe kwam deze smid ut Borger aan onroererende goederen in Buinen. En vragen over de grootvader van Geert die van 1870 tot 1875 zijn dienstplicht vervulde, sprak hij hier over? Ook moeten we het nog eens hebben over oodoom Hendrik Kuiper die imker was in Buinen en die andere Kuiper die een holtstek had, een timmerbedrijf.