Dendro (3)

De resultaten van het dendrochronologisch onderzoek wijzen uit dat de ankerbalkconstructie in de  boerderij ‘van Jantien’ aan de Hoofdstraat in Buinen 350 jaar oud is.  (wordt vervolgd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *