Jan Copinga (1933)

Uit interviews met Jan Copinga in 2017 en 2018 in Buinen.

Als Jantien Martens rond 1860 in Buinen arriveert om daar te gaan werken als dienstmeid, wonen er al voorouders van Jan Copinga in Buinen: de familie Alingh, de familie Copinga en de familie Bruins.

Toen Jan geboren werd in 1933 in Buinen was Jantien Martens al oud en uiteindelijk ook bedlegerig. Jan heeft zelf geen duidelijke herinneringen aan Jantien anders dan een vaag beeld van een oud mensje zittend op een bankje voor haar huis.

De toegevoegde waarde van de gesprekken met Jan Copinga zit hem onder andere in de enorme hoeveelheid kennis die hij heeft op het gebied van de landbouw in Buinen.  Hij was zijn hele werkzame leven boer en van 1969 tot en met 1994 volmacht van de marke van Buinen. Als voorzitter opende hij iedere vergadering door te blazen op de boerhoorn. De ruilverkaveling was toen in Buinen al achter de rug (vond plaats tussen 1954 en 1961) maar Jan kent nog ieder akkertje op de Noord- en Zuides bij de oude naam. De toenmalige eigenaar van het perceel en de bodemgesteldheid vermeldt hij er desgewenst ook nog bij.

Een ritje door de marke van Buinen  in februari, met Jan als reisleider, leverde een mooi beeld op van de uitgestrektheid en het veelzijdige karakter van deze marke.