Gesprekken met Buuners

In de gesprekken met Buuners werd gesproken over het oude Buinen. De gesprekken gingen voornamelijk over de periode tot 1940. Wie woonden er in Buinen? Hoe zag de omgeving rond Buinen er uit? Hebben de Buuners herinneringen aan Jantien Martens? Enkele fragmenten uit de interviews of opmerkingen over de geinterviewden zijn hier te lezen.