Oude gebruiken en vreemde zeden

Buinen veranderde in de periode 1882 tot 1900 door de aanleg van een kanaal naar het dorp. Er werden huizen gebouwd en het inwoneraantal groeide. De handel in keien hielp Buinen door de landbouwcrisis. Niet iedereen vond het makkelijk te accepteren dat boter in een fabriek bereid zou worden. Hoe ging men om met een ‘lastige’ dorpsgenoot? Lees dit en veel meer in het vijfde hoofdstuk.