Buinen in 1887 deel 2

Aan de dorpsstraat stond de boerderij van Jan Abbing (7 nu plantsoen). Een jaar geleden had Abbing de boerderij gekocht van Harm Speelman. … Jan en met name zijn broer Hendrik leefden al een tijd in onmin met hun dorpsgenoten.

Naast Abbing woonde de gereformeerde familie Diemer (8 nu plantsoen). Koopman Diemer was getrouwd met de Buinense Grietje Warringa, de dochter van de timmerman die verderop in het dorp woonde.

Zo zijn we het oude dorp nog maar amper binnen en een aantal karakteristieken van het dorp tekenen zich af: Buinen was een gemeenschap waar de familierelaties overal aanwezig waren. … wordt vervolgd in De Onzichtbare Eik.

Terug naar het bezoek van de landmeter: rechts van de weg stond een oude boerderij die in het bezit was van Lambert Schipper en daarnaast huurde Harm Gortmaker een boerderij (9 en 10 nu Hoofdstraat 38 en 40). Gortmaker was vorig jaar weduwnaar geworden. De oude boerderij van Gortmaker stond in schril contrast tot het pand ernaast: Meursings-stee (11 nu Hoofstraat 42 t/m 48). Meursing had rond 1870 zijn eigen oude boerderij en het huis dat er achter stond, vervangen door een kolossale nieuwe boerderij … Op Meursings-stee woonde Roelof Meursing met zijn vrouw Annechien, dochter Roelfien en hun nog vrijgezelle zoon Hendrik.

Verderop in het dorp had de familie Meursing nog meer onroerend goed. Net als een aantal andere families had Meursing een huis gebouwd in het oostelijk deel van Buinen waar de oudste zoon van Meursing woonde met zijn vrouw en twee jonge zoontjes. De oostkant van het dorp was de ‘place to be’ in Buinen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Voordat de landmeter aankwam bij de nieuwbouw in het oosten van het dorp sloeg hij na de boerderij van Meursing rechtsaf. Deze weg liep iets omhoog, boog af naar links en voerde langs de rand van de zuideresch. Hier hadden zich een aantal ambachtslieden gevestigd en een winkelier.

Aan de rand van de es woonde boer en klompenmaker Jan Snijders uit Diever (12 nu Molenstraat 6). Tot voor kort woonde Jan zijn zwager, weduwnaar Hendrik Hagting, in bij het jonge gezin. Hendrik was opnieuw getrouwd en ingetrokken bij zijn schoonvader die, ver van de bewoonde wereld, middenin de groenlanden ten oosten van het dorp woonde. Deze afgelegen plek stond bekend als de Koetangen. De landmeter had in 1887 het huisje over het hoofd gezien.

Terug naar de dorpskern: naast het boerderijtje van Snijders woonde schoenmaker Arend Sanders (13 nu Molenstraat 8). Sanders was vorig jaar nog veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf voor de frauduleuze invoer van sterke drank. Ook Arend Sanders was weduwnaar en ook hij was opnieuw getrouwd en had met zijn tweede vrouw een gezinnetje gesticht. Arend zijn eerste vrouw was de Buinense Zina Huizing, zij was overleden op haar negentwintigste.

Tegenover Sanders stond het huis waar de gebroeders Vijfschaft tot voor kort woonden en een ‘kruideniersaffaire en tapperij’ uitoefenden (14 nu Molenstraat 1). De woning werd nu bewoond door koopman-winkelier Willem Stel en zijn gezin. Willem Stel was een neefje van de oude schaapherder van Buinen. Recentelijk had zich een klein drama voltrokken, de drie jaar oude Willem Stel junior was onder een met keistenen beladen wagen terecht gekomen. Eén van de wielen zou zelfs over het achterhoofd van het kind zijn gelopen. Het is niet bekend hoe het is afgelopen met de kleine Willem.

Naast schoenmaker Sanders was in 1883 een smederij geopend door Jan van Dijken (15 nu Molenstraat 10). Een jaar later overleed de jonge smid plotseling. De boel werd opgekocht door Meursing die de woning ging verhuren. Het volgende boerderijtje werd gehuurd door de Buinense arbeider Jan Huizing (16 nu Molenstraat 12). Hij woonde hier met zijn vrouw Aaltien Dulman en hun vijf kinderen.

Toen arriveerde de landmeter bij de grote brink van het dorp.

Wordt vervolgd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *