Dendro (2)

Bouwhistorici Jan Battjes en Hans Ladrak zijn biografen van gebouwen. Battjes en Ladrak hebben de geschiedenis van talloze kerken, borgen, woonhuizen en boerderijen in kaart gebracht. Ze doen dit onder andere door te kijken naar materiaalgebruik, architectuurhistorsche kenmerken en dendrochronologisch onderzoek.  Een dendrochronologisch onderzoek wordt uitgevoerd met als doel het dateren van houten objecten . Onlangs zijn Battjes en Ladrak begonnen met een dendrochronologisch onderzoek in de boerderij aan de Hoofdstraat 51 in Buinen, de boerderij waar Jantien Martens heeft gewoond van 1863 tot en met 1944, om de houten gebinten te dateren.

Uit de eiken gebinten zijn zo’n 20 houtmonsters verzameld. Jan Battjes probeert een zo volledig mogelijke dwarsdoosnede uit de balk te halen door van de buitenste ringen, het spinthout, tot het kernhout te boren.

De monsters worden onderzocht door een gespecialiseerd bureau in Duitsland.

In boerderij aan de Hoofdstraat zijn ook indrukwekkende tweedehands balken verwerkt in de constructie. Mogelijk zijn deze balken afkomstig uit een eerdere boerderij die op het erf gestaan heeft of komen ze uit een  boerderij elders in het dorp.

Het onderzoek levert een hoop zaagsel op en hopelijk ook weer veel nieuwe informatie over de boerderij waar Jantien zo veel jaren van haar leven heeft doorgebracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *