De molen van Buinen

Vanaf 1874 tot 1951 stond in Buinen een korenmolen. De molen stond op de plek waar zich nu Polakkers 21 bevindt en stond ongeveer op de plek van de garage van de huidige woning op dit adres. De molen van Buinen was bereikbaar vanaf de Molenstraat via een breed zandpad dat tussen twee boerderijen doorliep, nu Molenstraat 14 en 16. Het pad liep in de richting van de huidige Polakkers. Het pad naar de molen kruiste het espaadje, een smal voetgangerspad, dat parallel aan de Molenstraat liep. De molen stond aan het eind van het brede zandpad op een opgeworpen verhoging: ‘t meulnbargie’. De boeren konden met hun karren de molen inrijden, de met graan gevulde zakken uitladen, en er aan de andere kant weer uitrijden. Het pad liep om de molen heen en voerde weer terug naar de Molenstraat.

Meer informatie over de molen van Buinen is te vinden in het boek De Onzichtbare Eik. Honderd jaar tussen boeren en buren 1843-1944.

In de Database van Verdwenen Molens is ook nog een molen opgenomen die gestaan heeft in de buurt  van de Osdijk, ten zuidoosten van Buinen. Over deze molen heb ik verder geen informatie kunnen vinden.

Op de foto wijst meneer G. Kuiper naar de plaats waar van 1874 tot en met 1951 een molen heeft gestaan, nu Polakkers 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *