Buuners in 1864

In mei 1864 vestigt Jantien Martens zich als vrouw des huizes in de boerderij in Buinen. Wie zijn haar dorpsgenoten in 1864? Het antwoord op deze vraag  vertelt niet direct iets over Jantien maar geeft wel indirect inzicht in haar leven.

Wie de inwoners zijn van Buinen in 1864 is te vinden in het Bevolkingsregister 1860-1870 van de gemeente Borger. Dit omvangrijke register in 12 delen staat op de website alledrenten.nl. Helaas zijn de bewoners van de gemeente Borger niet per dorp geregistreerd maar op alfabetische volgorde. Alle delen moeten dan ook pagina voor pagina bekeken worden om de Buuners te vinden.

In het bevolkingsregister staan namen, plaatsnamen, beroepen, data en het kerkgenootschap waartoe een gezin behoort, geregistreerd. De doodsoorzaken bijvoorbeeld staan er niet bij. Welk drama zich precies heeft afgespeeld in het gezin van Geert Warrink wordt uit het bevolkingsregister dan ook niet duidelijk.

Arbeider Geert Warrink woont in 1864 met zijn kersverse jonge vrouw Everdina vlakbij Jantien. In november bevalt Everdina van een tweeling: Gerrit en Geertien. Op 8 december overlijdt Geertien en nog geen week later Gerrit. In januari 1866 bevalt Everdina van een dochter die opnieuw Geertien wordt genoemd. In november slaat het noodlot weer toe in huize Warrink: Everdina overlijdt op 25-jarige leeftijd. Het drama is compleet als de kleine Geertien vlak voor kerst overlijdt.

Geert blijft alleen achter en vertrekt in mei 1867 naar Westerbork.

Zijn Everdina en haar dochtertje slachtoffer geworden van de cholera epidemie die in 1866 in Nederland heerste, of waren het de mazelen, typhus  of tbc ? Op dit soort vragen geeft het bevolkingsregister helaas geen antwoord.

 Poes Jimi vindt archiefonderzoek maar een slaapverwekkende bezigheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *