200 jaar Buuner

Het is altijd weer plezierig om met Jan Copinga te praten over de Buinense geschiedenis. Copinga is in 1933 geboren in Buinen en heeft er tot 1999 gewoond. De Copinga’s wonen al sinds het begin van de 19e eeuw in Buinen. Jan zijn betovergrootvader Hindrik Copinga (geboren 1781 in Odoorn) trouwde begin 1800 met Dina Hoving uit Buinen, dochter van Hendrik Hoving en Fenna Lankhorst. Als Hendrik Hoving in 1823 overlijdt, erven Dina en Hendrik Copinga een deel van zijn bezittingen in Buinen en Odoorn. In de Memorie van successie van Hoving is een opsomming van alle weilanden, akkers en groenlanden te vinden die Hendrik nalaat en daarbij ook nog  een ‘slag ruw veen’ en een stukje waardeel in de marke van Buinen. Deze erfenis maakt Hendrik Copinga in één klap tot grootgrondbezitter in Buinen.

De geschiedenis van de familie Copinga in Buinen begint in de boerderij van Hendrik Hoving die heeft gestaan op de plaats waar nu het gebouw van de voormalige Rabobank staat (Hoofdstraat 58). In 1928 is deze boerderij in vlammen opgegaan. De familie Copinga woonde toen al in een nieuwe boerderij in de buurt van het dok van Buinen en de oude boerderij werd verhuurd. De boerderij vlakbij het dok, aan de Lindenlaan, wordt nog altijd bewoond door familie van Jan.

Overigens komt niet alleen de familie van Jan zijn vader al eeuwen uit Buinen ook de familie van zijn moeder, de familie Bruins, en de familie van zijn oma Annechien Alingh wonen al sinds het begin van 1800 in Buinen. Jan was net als de meesten van zijn voorouders landbouwer in Buinen. Hij denkt met weemoed terug aan de tijd vóór de ruilverkaveling, toen de Noord- en Zuides nog verdeeld waren in tal van akkertjes. Hij kent alle akkers nog bij de oude naam, namen zoals de Angelakker, Tipakker,  Donderakker, Winkelakker en Mulderakker. Maar Jan is realistisch genoeg om te constateren dat in de huidige tijd de landbouw niet meer op deze manier bedreven kan worden.

Dwalen we niet een beetje af van het onderzoek naar het levensverhaal van Jantien Martens? Ik denk het niet want Jan helpt mee een beeld te schetsen van de directe omgeving waarin Jantien heeft geleefd. Hij woonde zelfs schuin tegenover haar, maar meer dan een vaag beeld van een oud mensje zittend op een bankje voor haar huis heeft hij niet van Jantien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *